Návštěva hasičů ve Zlíně

Dne 14. 9. 2009 se jednotka SDH zúčastnila exkurze u hasičů Zlínského kraje. Seznámili jsme se s technikou, která se nám do ruk jen tak nedostane a prohlédli jsme si, jak to vypadá u profesionálních hasičů.

Dohled u hlášeného pálaní

Dne 5. 8. 2009 byla jednotka SDH vyslána k dohledu hlášeného pálení na místní skládce. Vše proběhlo v pořádku a pálení se obešlo bez zásahu naší jednotky.