Požár kůlny v Zubří

V 23:05hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS25 LIAZ k požáru kůlny v městě Zubří na ul. Horní. Na místo události byla současně vyslána hlídka Policie ČR, dále jednotka HZS Zlk. PS Valašské Meziříčí s technikou CAS24 Renault a jednotka ZHS Rožnov pod Radhoštěm s CAS16 MAN 4×4,volkswagen 4×4.

Po příjezdu na místo událostí byl zjištěn požár části úložiště dřeva o rozloze 4×3 metry. Jednotky provedly lokalizaci a následnou likvidaci požáru pomoci jednoho proudu C vedené z CAS25 LIAZ a dvou proudu vysokotlaké vody z CAS24 Renault a CAS16 MAN 4×4.Z důvodu silného zakouření byl zásah veden v dýchací technice.

Během zásahu bylo nutné rozebrat část dřevěného obložení a odházení velké části dřeva a uhasit i skrytá ohniska.Po provedení úplné likvidace požáru se jednotky vrátily zpět na základnu a na místě událostí zůstala jednotka SDH Zubří. Celý zásah byl ukončen ve 00:48hod. Při zásahu jednotky vzájemně spolupracovaly.

Cvičení IZS – pád střechy sportovní haly v Zubří

Námětem největšího letošního cvičení složek IZS na Vsetínsku byla částečná havárie střechy sportovní haly v Zubří. Vlivem únavy materiálu došlo ke zřícení sádrokartonových podhledů stropů, včetně nosných roštů. Tato konstrukce se zřítila z prostoru nad tribunami pro diváky a předpokládal se velký počet zraněných.

Námětem největšího letošního cvičení složek IZS na Vsetínsku byla částečná havárie střechy sportovní haly v Zubří. Vlivem únavy materiálu došlo ke zřícení sádrokartonových podhledů stropů, včetně nosných roštů. Tato konstrukce se zřítila z prostoru nad tribunami pro diváky a předpokládal se velký počet zraněných.

Po oznámení mimořádné události na tísňovou linku 112 byla informace předána všem základním složkám integrovaného záchranného systému pomocí tzv. datové věty. Všichni záchranáři tak v jeden okamžik obdrželi zprávu o okamžitém a urgentním výjezdu.

Na místo postupně dorazili zdravotníci, policisté, dobrovolní i profesionální hasiči a strážníci. Celý prostor zásahu byl vyhrazen a do nebezpečných míst pronikli hasiči i lékaři. Záchranáři měli před sebou nelehký úkol, a to vyprostit zraněné ze sutin a zřícených konstrukcí, poskytnout jim nezbytnou pomoc a rychle je dostat z haly ven na připravená stanoviště. Třídění raněných bylo prováděno pomocí metody START, jejímž úkolem je co nejefektivněji zvládnout velký počet raněných po nehodách a haváriích.

Zranění byli postupně vynášeni nebo vyváděni před sportovní halu, kde byli dále ošetřováni. V tomto prostoru byl také vztyčen speciální stan, který sloužil jako ochrana při eventuálním nepříznivém počasí. O odvoz raněných se starala několika vozy zdravotnická služba. Hlídky policie chránily bezpečný prostor pro záchranáře, policisté řídili dopravu a vyšetřovali příčiny události.

Velitel zásahu nechal vybudovat štáb velení, kde náčelníkem štábu byl velící důstojník směny. Do štábu byli jmenováni členové pro spojení a pro týl, stejně jako i další zástupci složek IZS.

Záchranářům se nakonec podařilo z haly dostat 23 osob. Šest lidí neutrpělo žádné zranění, u patnácti bylo evidováno lehké nebo těžké zranění a dvě osoby zřícení stropu nepřežily. Během cvičení byla povolána také psycholožka HZS Zlínského kraje, která se věnovala osobám psychicky zasaženým tragédií.

Reálnost situace posílilo speciální líčení jednotlivých zranění a velmi přesvědčivé chování studentů zdravotnické školy, kteří představovali figuranty. Hasiči, zdravotníci i policisté tak čelili psychickému tlaku v situacích zvládnutí paniky, křiku, pláče nebo i útěků jednotlivých zraněných.

Cvičení přihlížela celá řada odborníků, kteří získané poznatky zapracují do svých dalších cvičení a školení pro záchranáře i policisty.

Zdroj: www.pozary.cz