Technická pomoc

Dne 15.10.2011 v 10:42 hod. byla jednotka SDH Zubří s technikou CAS 25 LIAZ vyslána k technické pomoci na žádost Policie České republiky k odstranění dopravních značek z místního splavu (hráze), u Gumáren Zubří. Jednotka se vrátila na základnu v 11:14 hod.

Požár trávy na Starém Zubří

Dne 3.10 v 19:27 hod byla naše jednotka s technikou CAS 25 LIAZ vyslána spolu s ZHS Rožnov p. R. a JSDH Staré Zubří na požár trávy na Starém Zubří. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení trávy. Z dostatku sil na místě zásahu byla naše jednotka vrácena v 20:14 hod zpět na základnu.

Ilustrační foto.

Čerpání vody na Sídlišti

Dne 15.8. v 22:02 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS 25 LIAZ na technickou pomoc, čerpání vody na ulici Sídliště 6. května, 1112. Kde byl z důvodu silného deště ucpán střešní svod, který bránil odtékání vody od kanalizace. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22:53 hod.

 

Ilustrační foto.

Netradiční Pálení čarodějnic 2011

„A proč netradiční? Třeba právě pro to, že se akce nekoná, jak by správně měla, na přelomu dubna a května. A proč se koná dnes,tedy o týden později? Protože jsme věděli, že bude hezké počasí…“ Tak zněla v sobotu 7. května v prostorách starého házenkářského hřiště úvodní slova mladých čarodějnic, jež nás přivítaly čarodějnickým tancem. S krásným počasím přišla také spousta lidí s dobrou náladou a úsměvem na tváři.

Po přivítání následovala ukázka požárního útoku mladých hasičů. Dětem byla nabídnuta možnost si ho sami vyzkoušet, a že dobrovolníčků nebylo málo! Také si mohly projít deset stanovišť s různými úkoly, za jejichž splnění dostaly odměnu v podobě balónků a perníkových medailí. V průběhu odpoledne vyhlásila odborná porota složená z čarodějnic a hasičů soutěž O nejlepší čarodějnickou masku celkem ve třech kategoriích – předškoláci, 1.stupeň a 2. stupeň ZŠ. Nechyběla ani mini diskotéka pro děti, při které si mohly spolu s čarodějnicemi a ježidědky kapku zařádit. Akci provázely vstupy mladých čarodějnic v podobě zpěvu či tance.

V průběhu odpoledne vyhlásila odborná porota složená z čarodějnic a hasičů soutěž O nejlepší čarodějnickou masku celkem ve třech kategoriích – předškoláci, 1.stupeň a 2. stupeň ZŠ. Nechyběla ani mini diskotéka pro děti, při které si mohly spolu s čarodějnicemi a ježidědky kapku zařádit. Akci provázely vstupy mladých čarodějnic v podobě zpěvu či tance.

V podvečer se pak zapálily ohníčky, na nichž byla možnost opéct si špekáček. O pěknou, pohodovou a hlavně přátelskou atmosféru se postarali kytaristé z bývalé skupiny Syrová cibule, k nimž se přidali i další muzikanti. Za to jim patří velký dík.

V 19:00 hodin se hřiště naplnilo čarodějnicemi – Pomluva, Závist a Nenávist, Chamtivost, Sobectví, Zlomyslnost a Povýšenost se představily spolu se svými špatnými činy vykonanými v uplynulém roce. To však slyšeli páni inkvizitoři a čarodějnice chtěli upálit! Najednou však bylo vidět, že dobro, i když se s ním v dnešním světě často nesetkáváme, stále existuje. Na zem totiž slétl Amor a bodnutím svého kouzelného šípu v nich probudil vzájemnou lásku. Tak ze sebe čarodějnice symbolicky vytrhly svou špatnou vlastnost a vhodily ji do právě zapálené vatry. A tak mezi námi najednou stály Pravda, Přejícnost, Láska, Skromnost, Ochota, Dobrota a Pokora. A Amor jen dodal: ,,Tak a vše špatné pro všechny Zubřany je na celý rok pryč!“ A všechno jsme my, hasiči, pohotově jistili…

Doufáme, že se vám akce líbila. Pravda, chybičky se vyskytly, ale my se poučili a do příště vše napravíme. Jen abychom se za rok opět všichni ve zdraví setkali a mohli tak spolu strávit další pohodový den (třeba už s větším počtem dětských i dospělých čarodějnic a ježidědků !)

Závěrem bychom chtěli poděkovat našim sponzorům nejen za ceny pro děti, městu Zubří za poskytnutí prostoru a technickou výpomoc a současným i bývalým žákům ZŠ za program. Dík však patří především vám, lidem, že jste přišli! A také těm, co přispěli dobrovolným vstupným. Vše se povedlo a to je ta nejlepší odměna.

Požár panelového domu v Zubří

Dne 29.4.2011 v 12:59 hod byla jednotka vyslána s technikou cas 25 LIAZ k požáru v panelovém domě v Zubří. Na místo byly dále vyslány jednotky ZHS Rožnov, HZS ZLK a JSDHP Gumárny Zubří. Po přijezdu na misto události se již nachazela jednotka z Rožnova pod Radhoštěm. Po provedení průzkumu bylo zjištěno že došlo k zahoření potravin na sporáku. Zásah byl ukončen 13:36 hod.

Praktické cvičení okrsku č. 15 ve Valašské Bystřici

Dne 14.4.2011 se SDH Zubří zúčastnilo praktického cvičení okrsku číslo 15 ve Valašské Bystřici s technikou CAS 25 LIAZ. Cvičení se zúčastnily tyto sbory: Staré Zubří, Střítež nad Bečvou, Valašská Bystřice, Veselá, Vidče, Zašová, Zubří.

Požár lesa v Rožnově pod Radhoštěm

Dne 11.4.2011 v 13:15 byla jednotka SDH Zubří vyslána s technikou CAS 25 LIAZ k požáru lesa v Rožnově pod Radhoštěm, místní část Koryčanské Paseky. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že je zasažena plocha 100×100 metrů. Na místo událostí bylo prostřednictvím operačního střediska povolány další posilové jednotky a to HZS Valašské Meziříčí a ZHS Rožnov pod Radhoštěm.

K místu požáru nebylo možné samotnou technikou dojet a tak bylo vytvořeno dopravního vedeni v délce cca 100m, dále byly vytvořeny tři útočné proudy. Lokalizace požáru se podařila po 45minutách od příjezdu jednotek na místo. Voda do cisteren byla doplňována z hydrantové sítě. Zásah byl ukončen v 15:00hod.

Požár chemičky v Chropyni – 3.den

Dne 10.4.2011 v 17:00 byla jednotka SDH Zubří opět vyslána s technikou CAS 25 LIAZ k požáru průmyslového objektu v Chropyni. Po příjezdu na místo bylo jednotce přiděleno stanoviště. V 18:30 byl započat frontální útok pěnou. Celou noc hasiči pokračovali v hašení místa požáru.

Díky odklizení části sutin těžkou technikou záchranářů z Hlučína se hasiči mohli dostat blíže k poslednímu místu velkého ohniska, které se dostalo pod kontrolu. Naše jednotka skončila hasební práce v 07:00 a odjela zpět na základnu. Jednotka zasahovala na místě celkem 14 hodin.

Foto: http://hzscr.cz/

Požár chemičky v Chropyni – 1.den

Dne 8.4.2011 v 15:00 byla jednotka SDH Zubří vyslána s technikou CAS 25 LIAZ k rozsáhlému požáru průmyslového objektu v Chropyni na Kroměřížsku . Po příjezdu na místo události naše jednotka vystřídala již zasahující sbory. A bylo zahájeno intenzivní hašení objektu pomoci jednoho C proudu z CAS 25 LIAZ, která vyla doplňována dálkovou dopravou vody.

Zásah byl veden v dýchací technice. V 18:00 hlásí velitel zásahu lokalizaci požáru.Vzhledem k nemožnosti efektivního průniku hasičů k jednotlivým ohniskům, bylo místo požáru ponecháno samovolnému vyhoření. Hasiči nadále ochlazovali okolní místa a bránili případnému dalšímu rozhoření požáru.Nad ránem byla naše jednotka vystřídána a poslána zpět na základnu.Jednotka zasahovala na místě celkem 16 hodin.

Foto: http://hzscr.cz/

Tradiční hasičský ples 2011

V sobotu 22. ledna proběhl v sále restaurace Pod Lipůvkou tradiční hasičský ples. Jeho organizátoři upřímně děkují všem, kteří si v předprodeji zakoupili vstupenky a podpořili tím jednu z každoročních aktivit zuberských hasičů, snažících se vedle naplňování svého základního poslání při ochraně lidských životů, zdraví a movitého či nemovitého majetku spoluobčanů pravidelně také o obohacování kulturního a společenského života města.

Poděkování však patří i těm, kdo ples na základě přímého oslovení hasičů formou roznášky pozvánek finančně podpořili, aniž by se ho poté zúčastnili. Vřelý dík vyjadřuje Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Zubří rovněž všem sponzorům, kteří hodnotnými cenami obeslali plesovou tombolu a připravili radost z výhry více než 130 účastníkům vydařené akce.

K tanci a poslechu při ní hrála skupina Universal z Dolní Bečvy, jíž se záhy podařilo navodit opravdu bezprostřední atmosféru, v níž se mnozí dokázali dobře bavit až do časných ranních hodin. Na základě jejich pozitivních reakcí organizátoři plesu s potěšením konstatují, že ti, kdo Pod Lipůvku našli v uvedenou sobotu večer za kvalitní zábavou připravenou SDH cestu, odcházeli – většinou až v neděli – spokojeni.