Archív aktualit

Mapa meteorologických výstrah


Přehledová mapa nebezpečných meteorologických jevů

Hlášení pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Ohlásit Ohlásit plánované pálení online

Důležitá telefonní čísla

112 - Linka tísňového volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie

Partneři

Tradiční hasičský ples 2011

V sobotu 22. ledna proběhl v sále restaurace Pod Lipůvkou tradiční hasičský ples. Jeho organizátoři upřímně děkují všem, kteří si v předprodeji zakoupili vstupenky a podpořili tím jednu z každoročních aktivit zuberských hasičů, snažících se vedle naplňování svého základního poslání při ochraně lidských životů, zdraví a movitého či nemovitého majetku spoluobčanů pravidelně také o obohacování kulturního a společenského života města.

Poděkování však patří i těm, kdo ples na základě přímého oslovení hasičů formou roznášky pozvánek finančně podpořili, aniž by se ho poté zúčastnili. Vřelý dík vyjadřuje Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Zubří rovněž všem sponzorům, kteří hodnotnými cenami obeslali plesovou tombolu a připravili radost z výhry více než 130 účastníkům vydařené akce.

K tanci a poslechu při ní hrála skupina Universal z Dolní Bečvy, jíž se záhy podařilo navodit opravdu bezprostřední atmosféru, v níž se mnozí dokázali dobře bavit až do časných ranních hodin. Na základě jejich pozitivních reakcí organizátoři plesu s potěšením konstatují, že ti, kdo Pod Lipůvku našli v uvedenou sobotu večer za kvalitní zábavou připravenou SDH cestu, odcházeli – většinou až v neděli – spokojeni.