Archív aktualit

Mapa meteorologických výstrah


Přehledová mapa nebezpečných meteorologických jevů

Hlášení pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Ohlásit Ohlásit plánované pálení online

Důležitá telefonní čísla

112 - Linka tísňového volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie

Partneři

Netradiční Pálení čarodějnic 2011

„A proč netradiční? Třeba právě pro to, že se akce nekoná, jak by správně měla, na přelomu dubna a května. A proč se koná dnes,tedy o týden později? Protože jsme věděli, že bude hezké počasí…“ Tak zněla v sobotu 7. května v prostorách starého házenkářského hřiště úvodní slova mladých čarodějnic, jež nás přivítaly čarodějnickým tancem. S krásným počasím přišla také spousta lidí s dobrou náladou a úsměvem na tváři.

Po přivítání následovala ukázka požárního útoku mladých hasičů. Dětem byla nabídnuta možnost si ho sami vyzkoušet, a že dobrovolníčků nebylo málo! Také si mohly projít deset stanovišť s různými úkoly, za jejichž splnění dostaly odměnu v podobě balónků a perníkových medailí. V průběhu odpoledne vyhlásila odborná porota složená z čarodějnic a hasičů soutěž O nejlepší čarodějnickou masku celkem ve třech kategoriích – předškoláci, 1.stupeň a 2. stupeň ZŠ. Nechyběla ani mini diskotéka pro děti, při které si mohly spolu s čarodějnicemi a ježidědky kapku zařádit. Akci provázely vstupy mladých čarodějnic v podobě zpěvu či tance.

V průběhu odpoledne vyhlásila odborná porota složená z čarodějnic a hasičů soutěž O nejlepší čarodějnickou masku celkem ve třech kategoriích – předškoláci, 1.stupeň a 2. stupeň ZŠ. Nechyběla ani mini diskotéka pro děti, při které si mohly spolu s čarodějnicemi a ježidědky kapku zařádit. Akci provázely vstupy mladých čarodějnic v podobě zpěvu či tance.

V podvečer se pak zapálily ohníčky, na nichž byla možnost opéct si špekáček. O pěknou, pohodovou a hlavně přátelskou atmosféru se postarali kytaristé z bývalé skupiny Syrová cibule, k nimž se přidali i další muzikanti. Za to jim patří velký dík.

V 19:00 hodin se hřiště naplnilo čarodějnicemi – Pomluva, Závist a Nenávist, Chamtivost, Sobectví, Zlomyslnost a Povýšenost se představily spolu se svými špatnými činy vykonanými v uplynulém roce. To však slyšeli páni inkvizitoři a čarodějnice chtěli upálit! Najednou však bylo vidět, že dobro, i když se s ním v dnešním světě často nesetkáváme, stále existuje. Na zem totiž slétl Amor a bodnutím svého kouzelného šípu v nich probudil vzájemnou lásku. Tak ze sebe čarodějnice symbolicky vytrhly svou špatnou vlastnost a vhodily ji do právě zapálené vatry. A tak mezi námi najednou stály Pravda, Přejícnost, Láska, Skromnost, Ochota, Dobrota a Pokora. A Amor jen dodal: ,,Tak a vše špatné pro všechny Zubřany je na celý rok pryč!“ A všechno jsme my, hasiči, pohotově jistili…

Doufáme, že se vám akce líbila. Pravda, chybičky se vyskytly, ale my se poučili a do příště vše napravíme. Jen abychom se za rok opět všichni ve zdraví setkali a mohli tak spolu strávit další pohodový den (třeba už s větším počtem dětských i dospělých čarodějnic a ježidědků !)

Závěrem bychom chtěli poděkovat našim sponzorům nejen za ceny pro děti, městu Zubří za poskytnutí prostoru a technickou výpomoc a současným i bývalým žákům ZŠ za program. Dík však patří především vám, lidem, že jste přišli! A také těm, co přispěli dobrovolným vstupným. Vše se povedlo a to je ta nejlepší odměna.