Archív aktualit

Mapa meteorologických výstrah


Přehledová mapa nebezpečných meteorologických jevů

Hlášení pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Ohlásit Ohlásit plánované pálení online

Důležitá telefonní čísla

112 - Linka tísňového volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie

Partneři

Požár bývalého průmyslového areálu v Rožnově pod Radhoštěm

Dne 22.12.2013 byla jednotka dobrovolných hasičů města Zubří, s technikou CAS 25 LIAZ vyslána k haly v bývalém průmyslovém areálu v Rožnově pod Radhoštěm, ul. Sklářská. Současně byly na místo události vyslány jednotky HZS Valašské Meziříčí, HZSp DEZA Valašské Meziříčí, JSDH Hutisko Solanec, JSDH Valašská Bystřice, JSDH Zubří, JSDH Zašova.

Již během jízdy k zásahu byl vidět z dálky mohutný oblak kouře stoupající nad průmyslovým areálem. Po příjezdu na místo události bylo provedeno násilné vniknutí do oploceného areálu objektů, přestřižením visacího zámku na vstupní bráně. Dále bylo nataženo dopravní vedeni k rozdělovači a odtud vytvořeny dva útočné proudy. Po příjezdu dalších jednotek byly nataženy další útočné proudy.

Za pomocí výškové techniky byl dále prováděn hasební zásah z výšky na ochlazování střechy objektu. Celý zásah uvnitř objektu byl veden za použití dýchacích přístrojů. Jednalo se požár technologické části galvanovny. Při požáru došlo k zasažení také nádob s kyselinou chlorovodíkovou, které unikly do záchytných jímek umístěné pod celou budovou. Během hasebních prací nedošlo k žádnémů zranění ani potřísnění zasahujících hasičů chemikáliemi.

Po provedení lokalizace a následně i likvidace požáru se jednotky začaly postupně vracet na své základny. Místo události si převzal vyšetřovatel HZS s Policii ČR k dalšímu společnému šetření příčiny vzniku požáru. Po celou dobu zásahu byla na místě události přítomna hlídka městské Policie Rožnov a Hlídka Policie ČR, které hlídaly vstupy k místu požáru nepovolaným osobám. Během zásahu byly o vzniku mimořádné události prostřednictvím operačního střediska HZS Zlínského kraje informování odpovědní zástupci.

Tisková zpráva města Rožnova pod Radhoštěm a ZHS Rožnova pod Radhoštěm