Archív aktualit

Mapa meteorologických výstrah


Přehledová mapa nebezpečných meteorologických jevů

Hlášení pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Ohlásit Ohlásit plánované pálení online

Důležitá telefonní čísla

112 - Linka tísňového volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie

Partneři

Na Rožnovské Bečvě byl vyhlášen 2. SPA

Jednotka města Zubří zasahovala již u 4 událostí.

Dne: 16. 5. 2014 v 04:40 byla JSDH města Zubří vyslána k spadlému stromu na ulici Hamerská.
Dne: 16. 5. 2014 v 05:12 byla JSDH města Zubří vyslána ke stržené střešní krytině na ulici Hlavní.
Dne: 16. 5. 2014 v 07:15 byla JSDH města Zubří vyslána k čerpání vody na ulici Hlavní, k čerpání nedošlo z důvodu nízké hladiny vody. Místo se pravidelně kontroluje správcem budovy.
Dne: 16. 5. 2014 v 07:50 byla JSDH města Zubří vyslána k spadlému stromu na ulici Okružní.

Na Rožnovské Bečvě byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity

2. stupeň povodňové aktivity – pohotovost (dále jen 2.SPA) – byl vyhlášen dnes 16.5.2014 v 02,00 hodin na Rožnovské Bečvě. Stav vodní hladiny je 236 cm. K žádným rozlivům vodního toku z koryta řeky nedošlo.

Více informací na : http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307351