Archív aktualit

Mapa meteorologických výstrah


Přehledová mapa nebezpečných meteorologických jevů

Hlášení pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Ohlásit Ohlásit plánované pálení online

Důležitá telefonní čísla

112 - Linka tísňového volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie

Partneři

Evakuace MŠ Staré Zubří

Dne 24.6.2014 v 8:30 byly JSDH vyslaná do prostor MŠ na Starém Zubří k nahlášenému cvičnému výjezdu spolu s JSDH Staré Zubří. Po zjištění dané situace, kdy byl zjištěn ,,požár” kuchyně jednotka provedla kontrolu prostor. Následně byl kouř vyvětrán a děti se mohly vrátit zpět do tříd. Jednotky vzájemně spolupracovaly.