Archív aktualit

Mapa meteorologických výstrah


Přehledová mapa nebezpečných meteorologických jevů

Hlášení pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Ohlásit Ohlásit plánované pálení online

Důležitá telefonní čísla

112 - Linka tísňového volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie

Partneři

Oslavy 120. výročí založení

Každé město, každá ves má sbor hasičů, aby chránili své území před živly. Roku 1894 se tak stalo i v obci Zubří, když byl založen sbor dobrovolných hasičů. Dnes je tomu přesně 120 let, kdy byly zaznamenány první zmínky o hasičském sboru v Zubří.

V sobotu 19.7.2014 se tak konaly oslavy ve městě Zubří oslavy u příležitosti 120. Výročí založení SDH v Zubří. V ranních hodinách se shromáždili hasiči ve svých slavnostních uniformách před hasičskou zbrojnicí, aby mohli uspořádat slavnostní průvod s prapory do místního kostela sv.Kateřiny. Přítomni byli jak členové SDH Zubří, tak zástupci sborů z okolních vesnic a to ze Zašové, Veselé, Stříteže nad Bečvou, Vidče, Valašské Bystřice, ale také ze Starého Zubří a partnerských obcí města Zubří a to Palárikovo, Zubří u Trhové Kamenice, Zubří u Nového města a Rosdorf.

Po mši svaté proběhla slavnostní schůze v místní sokolovně, kde se odehrával zbytek programu. Proběhlo ocenění vybraných členů, kteří se jak v minulosti, tak v přítomnosti zasloužili o chod sboru, také ocenění zástupců partnerských sborů ze slovenska a německa za mezinárodní spolupráci a v neposlední řadě také proběhly blahopřání od pozvaných hostů.

Nesmíme také opomenout odpolední program, který byl čistě zaměřen na hasičskou tématiku. Diváci si mohli prohlédnout výstavu zaměřenou na historii a současnost SDH Zubří obleky a stejnokroje a hasičskou techniku jak z minulosti, tak z přítomnosti, ale také mohli shlédnout bravurní vystoupení v podání členů SDH Zubří a především mladých hasičů, kde se Maryša chtěla zbavit svého (ne)milého, namíchala mu do kávy jed a milého to vyhnalo do kadibudky, kterou Maryša sama zapálila. Nebýt mladých hasičů ze Zubří, asi by tam chudák uhořel, neboť ti ho vysvobodili a jeho milou kadibudku zachránili. Dále pak proběhlo vyprošťování osob, slaňovaní a hašení hořícího automobilu, tentokrát v podání už zkušenějších starších hasičů. Celý program doprovázela dechová hudba Zubřanka a později pak hudební skupina Elubic Ávorys. Večer pak byla přichystána taneční zábava v podání DJ Cáb.

I když celý den provázelo horké sluníčko a dusno, přesto se oslavy vyvedly a těšily se spousty návštěvníkům a obdivovatelům. SDH Zubří by tak chtělo poděkovat všem, co sbor jakýmkoliv způsobem podporují, všem, co se podíleli na přípravách oslav a také všem sponzorům a partnerům.