Archív aktualit

Mapa meteorologických výstrah


Přehledová mapa nebezpečných meteorologických jevů

Hlášení pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Ohlásit Ohlásit plánované pálení online

Důležitá telefonní čísla

112 - Linka tísňového volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie

Partneři

Obvodová soutěž v požárním sportu v Zubří

Dobrovolní hasiči každý rok měří své hasičské dovednosti na obvodových soutěžích. Každá oblast (obvod) v České republice na jaře pořádá vlastní obvodovou soutěž v požárním sportu, výherci pak postupují na okresní kolo, další výherci pak na krajskou a následně republikovou soutěž. Na Rožnovsku letos tento úkol připadl na Zubří po bezmála dvaceti letech.

Na místním fotbalovém hřišti v sobotu 16. května v dopoledních hodinách byla zahájena obvodová soutěž pro Rožnovsko, kde se sjely sbory z dvanácti obcí. Soutěžilo se v kategoriích muži, ženy a muži nad 35 let. Naše zuberské sbory měly zastoupení pouze v kategorii muži nad 35 let, kteří soutěžili pouze v požárním útoku. Zbylé dvě kategorie soutěžily navíc v běhu na sto metrů s překážkami.

Organizace byla po tak dlouhé době náročná, přesto se soutěž vydařila. Dokonce počasí nám přálo. Závěrem bychom chtěli poděkovat fotbalistům za zapůjčení fotbalového hřiště, aspoň jsme zvlažili travičku.

Soubory:

Výsledky obvodové soutěže – Zubří, 16. 5. 2015
Výsledky 100m ženy – Zubří, 16. 5. 2015
Výsledky 100m muži – Zubří, 16. 5. 2015