Archív aktualit

Mapa meteorologických výstrah


Přehledová mapa nebezpečných meteorologických jevů

Hlášení pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Ohlásit Ohlásit plánované pálení online

Důležitá telefonní čísla

112 - Linka tísňového volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie

Partneři

Oslavy 125 let založení sboru dobrovolných hasičů Rosdorf

Ve dnech 22. 10. až 25. 10. 2015 se zástupci našeho sboru a sboru dobrovolných hasičů Staré Zubří zúčastnili návštěvy Rosdorfu v rámci oslav 125 let založení sboru dobrovolných hasičů Rosdorf. Na dlouhou cestu do partnerské obce v Německu jsme vyráželi již večer v den předem. Po příjezdu do Rosdorfu jsme byli přátelsky přivítání a po snídani jsme se šli ubytovat, kde jsme také chvíli odpočívali po dlouhé cestě. Po krátkém odpočinku jsme se vydali do vedlejšího města Göttingen, kde jsme také měli vydatný oběd. S obrovskými řízky a plnými talířky jiných dobrot a specialit jsme měli všichni co dělat. Se spokojenými žaludky jsme následně chodili po místním obchodním centru, nakupovali a kochali se krásným místním prostředím. Večer jsme už jen seděli a bavili se s přáteli hasiči z Rosdorfu v jejich hasičárně.

Druhý den v pátek jsme měli nádherný program v solných dolech a místním městečku. Prohánět se na korbě nákladního auta 800 metrů pod zemí v obrovských chodbách solného dolu byl pro nás všechny neskutečný a nádherný zážitek. Večer jsme se opět sešli společně všichni v hasičárně a v přátelské atmosféře poseděli. V sobotu dopoledne, v den samotných oslav, jsme měli program v muzeu zabývajícím se dobou studené války v Německu a samotnou historií Berlínské zdi. Po získání nových, velmi zajímavých znalostí z této historie jsme se vydali na krátkou túru po stezce, kde původně tato Berlínská zeď stála. Po návratu do Rosdorfu jsme se už jen chystali na večerní oslavu. Na oslavě proběhlo oficiální předání darů a gratulace k tak významnému výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Celým večerem nás doprovázel zábavný a taneční program a všichni jsme se náramně bavili.

V neděli ráno jsme měli poslední snídani v hasičské zbrojnici a po rozloučení s našimi přáteli z Rosdorfu jsme se vydali na cestu zpátky domů.

Tímto bychom chtěli ještě jednou pogratulovat hasičům z Rosdorfu k jejich významnému jubileu a poděkovat jim za bohatý a překrásný program, který si pro nás připravili.

Foto: Radim Fabian