Mapa meteorologických výstrah


Přehledová mapa nebezpečných meteorologických jevů

Hlášení pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Ohlásit Ohlásit plánované pálení online

Důležitá telefonní čísla

112 - Linka tísňového volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie

Členové výboru

Josef Číp ml. Starosta
Josef Číp st. Náměstek starosty
Miroslav Koleček ml. Velitel
Josef Šimurda Zástupce velitele
Aneta Kovářová Jednatel
Matěj Vašát Hospodář
Daniela Gajdošová Kronikář
Renata Petřeková Vzdělavatel
Lucie Kolečková Referetka žen
Zdenek Číp Referent MTZ
Michaela Koláčková Důvěrník č. 1
Miroslav Pšenica Důvěrník č. 2
Stanislav Vovesný Důvěrník č. 3
Dagmar Kotulková Důvěrník č. 4
Michal Cáb Důvěrník č. 5
Antonín Petrle Strojník
Ladislav Farkaš Strojník
Dušan Konečný Preventista
Josef Cabák Člen výboru
Miroslav Pernica Člen výboru

 Revizní komise

Miroslav Koleček St. Předseda
Kateřina Šimurdová Člen revizní komise
Hana Petrlová Člen revizní komise