Plošné pokrytí JSDH

Dále je jednotka zařazena do systému civilní ochrany obyvatelstva (CO).