Mladí hasiči

V roce 2004 se sbor rozhodl po 20-ti leté pauze založit kolektiv Mladých Hasičů. Přihlásilo se několik dětí, které se pravidelně zúčastňovaly soutěží v požárním sportu, táborů v Německu a v roce 2006 zaznamenaly několik úspěchů na pohárových místech. V roce 2009 z důvodu nedostatku dětí kolektiv dočasně ukončil činnost. V roce 2012 se na popud bývalých členů kolektivu, nyní již dospělých, znovu obnovila činnost kolektivu a opět se zúčastňuje soutěží a dalších aktivit v oblasti požární ochrany.

 • Vedoucí kolektivu:
  • Pavel Kovář
 • Instruktoři:
  • Matěj Vašát
  • Josef Číp ml.
  • Nikita Petřeková
  • Daniela Gajdošová